3. Najstarija Egipatska piramida je:

a) piramida faraona Tutankamona

b) piramida faraona Keopsa

c) piramida faraona Zosera