2) Barselona broji :

a) 1 500 000 stanovnika

b) 2 000 000 stanovnika

c) 1 605 602 stanovnika