1. Када је рођен Стефан Душан?

а) 1546. год.

б) 1389. год.

в) 1308. год.