1. Republika Portugal se nalazi:

a) u jugozapadnoj Evropi

b) u istocnoj Evrop

c) u sjevernoj Evropi