2. Republika Portugal nezavisna je od:

a) 1159.

b) 1139.

c) 1039.