1. Koje godine je rođen Leonardo da Vinči?

1) 1455.

2) 1452.

3) 1550.