KVIZ

 

 

2. Koliko se disciplina održavalo na Antičkim OI do XV vijeka:

  1. Jedna

  2. Tri

  3. Pet