Pitanje 1.

Kada je rodjen Pablo Pikaso?

1.) 1881.

2.) 1883.

3.) 1885.