1. Koliko je dug Kineski zid?

1) 7000 km

2) 7300 km

3) 7600 km