Kviz

1. Na kojem poluostrvu se nalazila stara Grčka?

a) Apeninskom poluostrvu;

b) Balkanskom poluostrvu;

c) Pirinejskom poluostrvu.

 

 

 

 

početna strana