Rembrant
Harmenson van Rijn

Rembrant Harmenson van Rijn (hol. Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Rembrant Harmenson fan Rejn, 15. juli 1606. Lajden - 4. oktobar 1669. Amsterdam) bio je najveći i najpoznatiji holandski slikar i jedan od najuticajnijih umetnika u tradiciji umetnosti zapadne Evrope 17. veka. Psihološka dubina njegovih portreta i produbljena interpretacija biblijskih događaja koje je rado slikao ostale su do danas jedinstvene i neponovljive.

 

 

 

 

 

autor:Aleksandra Atelj IV4

 

Naslovna

Biografija

Stil

Grafike

Barok

Ostali barokni slikari

Galerija

Kviz