KVIZ

 

1. Koje godine su se bozanstva Sjevera i Juga ujedinila u drzavni Panteon?

a) 3100. p.n.e.

b) 3110. p.n.e.

c) 3111. p.n.e.