CARIES PROFUNDA

Caries profunda je karijesni proces kada zahvati dobar deo dentina, te se maksimalno približi pulpi, u pitanju je duboki karijes.

Dijeli se na:

Caries profunda simplex

- je kariesni proces kod koga se karies maksimalni približio pulpi ali, ipak, postoji, tanak sloj cvrstog dentina koji odvaja pulpu od kariesne lezije.

Caries profunda complicate

-je kariesni proces kod koga se karijes maksimalno približio pulpi, te ukoliko bi se uklopio sav razmeksani dentin u jednom odredjenom predjelu otvorila bi se pulpa.

 

    

CARIES SUPERFICIALIS

Karies, zbog opasnosti od mikrobne invazije preko sirokih dentinskih kanalica te inflamacije pulpe i poremecene funkcije dentinogeneze sa posledicama po rast i razvoj zuba, predstavlja ranu na dentinu. Lijecenjem karijesa, "dentinske rane", zaustavljamo septicku inokulaciju i njen prodor kroz zub u organizam.

 

 

CARIES MEDIA

-je kariesni proces koji je pored gledji zahvatio i dio dentina.

 
Home  | Animacija  |Top  | Next