PRETKUTNJACI

Pretkutnjaci (dentes premolares), kojih ima ukupno osam, tj. po četiri u svakoj vilici, usađeni su između očnjaka i kutnjaka. U svakoj poluvilici ima ih, dakle, po dva, od kojih se mezijalni pretkutnjak naziva prvi, a distalni – drugi pretkutnjak.

Kruna pretkutnjaka ima oblik nepravilnog valjka ili nakovnja, a njena neravna mastikatorna strana nosi dve zubne kvržice.

Korijen pretkutnjaka je najčešće sa jednim, a rijeđe sa dva kraka. Međutim, korijen prvog gornjeg pretkutnjaka najčešće ima dva kraka.

prvi gornji

drugi gornji

oba donjaHome  |  Next