1. Info prozor (Info Box)

Info prozor nam omogućuje pristup najvažnijim parametrima bilo kojeg alata i direktno modifikovanje tih parametara. Elementi u info prozoru variraju u zavisnosti od izbora ArchiCAD-ovog alata.
Info box je paleta koju možemo prilagoditi ručno povlačenjem donjeg ugla palete.Što je paleta veća,sadrži više informacija.
 

 

NAZAD