Alati i palete


Alati i palete se mogu prilagoditi vašim individualnim potrebama. Svaku paletu je moguće zasebno sakriti ili prikazati pomoću hijerahijskog menija Floating Palettes (plivajuće palete) koji se nalaze u meniju Window. Moguće je aktivirati ili deaktivirati četiri glavne palete (Info box-informacije, Toolbox-alati, Coordinate box-koordinate, Control box-kontrole) u jednom potezu komandom Show Main Paletes Only (prikaži samo glavne palete). Oblik glavnih paleta moguće je prilagoditi komandom Options/Customize.


 

Objašnjenja plivajućih paleta (Box-ova):

1. Info prozor (Info Box)

2. Koordinatni prozor (Coordinate Box)

3. Kontrolni prozor (Control Box)

4. Paleta alata (Toolbox)

 

NAZAD