3. Kontrolni prozor (Control Box)

Ovaj prozor sadrži ikone za brojna crtanja. Dostupne opcije uključujući relativne  konstrukcione metode (paralelno, normalno, simetrala ugla itd.), ograničite ugao crtanja i potvrdite ili otkažete aktivnu operaciju. Takođe omogućuje da grupišete i degrupišete elemente, podesite liniju ekstenzije, odaberete ofset komande. Uz to obezbeđuje i pomoćna uputstva za specifični alat u područiju Command promta koja prate različite faze crtanja.
 

Relativni metodi konstruisanja (Relative Construction Methods): na ovaj način, kretanje kursora se ograničava na unaprijed određeni ugao  ili udaljenost za vrijeme crtanja i editovanja.

Opcija skoka kursora (Cursor Snap Variants): kontroliše načine na koje se projektuje trenutna pozicija kursora.

Smenjivanje metoda editovanja (Group Switch): ova kontrola pruža nam mogućnost biranja metoda editovanja, grupno ili pojedinačno.

Alatka čarobni štapić (Magic Wand): prati obrise postojećih elemenata uz pomoć kojih kreira nove elemente drugog tipa.

Specijalna tačka skoka kursora (Special Snap Point): korisniku omogućuje upotrebu posebno definisanih kontrola koje generišu privremene tačke skoka na različitim tipovima ivica.


 

NAZAD