4. Paleta alata (Toolbox)

Paleta alata (Toolbox) sadrži alatke koje su na raspolaganju u okviru programa. Da bi odabrali odgovarajući alat (tool) kliknite mišem na njegovu ikonu. Selektovana (aktivirana) ikona izgleda kao da je "pritisnuta". Paletom alata započinjemo rad sa ArchiCAD-om. Paleta alata je podjeljena na pet osnovnih djelova:

 

 

 

 

 

 

mapirana slika


 

NAZAD