Dio I: Osnove AutoCAD-a

 

 

 

 

Počinjemo da crtamo                                

Otvaranje crteža

Komande

Zadavanje koordinata

Podešavanje parametra crteža