Dio II: Crtanje u dvije dimenzije

 

 

 

 

Crtanje običnih linija

Crtanje krivih linija i tačkastih objekata

Prikazivanje vrteža

Osnovne alatke za uređenje crteža

Složenije alatke za rad s crtežom

Organizovanje crteža pomoću slojeva boja i linija

Rad s tekstom

Kotiranje

Crtanje složenih objekata

Štampanje cteža