8.2.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost kontrolne varijable je i=1. Uvaćeanje se izvodi sa i = i + i ili i++.

Opis programa: Operator uvećanja ++ uvećava vrijednost varijable za 1. Primjer: i++ je ekvivalentan izrazu i = i + 1. Vidi Operatori uvećanja /INCREMENT/ i++ i++i; operatori umanjenja /DECREMENT/ i-- i --i

Listing programa:

// ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
// 08211005
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5");  // naslov

    int i;           // deklarisanje varjable
    i = 1;           // pocetna vrijednost kontrolne varijable
    while(i <= 5) {       // dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje
      System.out.println(i); // ispis
      i = i + 1;       // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }
  }
}

II varinata i++
// 08211005
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5");  // naslov

    int i;           // deklarisanje varjable
    i = 1;           // pocetna vrijednost kontrolne varijable
    while(i <= 5) {       // dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje
      System.out.println(i); // ispis
      i++;          // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }
  }
}
   

III varinata dekrlarisanje i početna vrijednost u istoj liniji
// ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
// 08211005
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5");  // naslov

    int i = 1;         // deklarisanje varijable i, pocetna vrijednost i
    while(i <= 5) {       // dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje
      System.out.println(i); // ispis
      i++;          // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }
  }
}

Ispis na ekranu:

Index