8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Opis programa: Operator uvećanja ++ uvećava vrijednost varijable za 1. Primjer: i++ je ekvivalentan izrazu i = i + 1. Vidi Operatori uvećanja /INCREMENT/ i++ i++i; operatori umanjenja /DECREMENT/ i-- i --i;
Logički izraz i % a == 0 je TRUE kad je broj djeljiv sa a, vidi Cjelobrojno dijeljenje i modul broja.

Listing programa:

// 08111027
// Ispis prirodnih brojeva od k do n - djeljivi sa a.
import java.util.Scanner;
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od k do n"); // naslov

    int i, k, n, a;         // deklarisanje varjabli i pocetna vrijednost kontrolne varijable

    System.out.print("Od broja: ");
    k = input.nextInt();      // upis broja od kojeg se ispisuje
    System.out.print("Do broja: ");
    n = input.nextInt();      // upis broja do kojeg se ispisuje
    System.out.print("Djelilac: ");
    a = input.nextInt();      // vrijednosti djelioca 

    i = k;             // pocetna vrijednost kontrolne varijable
    while(i <= n) {         // dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
      if (i % a == 0)       // broj djeljiv sa a?
        System.out.println(i); // da - ispis djeljivog sa a        
      i = i + 1;         // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }  
  }
}

II varijanta i++;
// 08111027
import java.util.Scanner;
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od k do n"); // naslov

    int i, k, n, a;         // deklarisanje varjabli i pocetna vrijednost kontrolne varijable

    System.out.print("Od broja: ");
    k = input.nextInt();      // upis broja od kojeg se ispisuje
    System.out.print("Do broja: ");
    n = input.nextInt();      // upis broja do kojeg se ispisuje
    System.out.print("Djelilac: ");
    a = input.nextInt();      // vrijednosti djelioca 

    i = k;             // pocetna vrijednost kontrolne varijable
    while(i <= n) {         // dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
      if (i % a == 0)       // broj djeljiv sa a?
        System.out.println(i); // da - ispis djeljivog sa a        
      i++;            // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }  
  }
}

III Varijanta int k=input.nextInt();	int n=input.nextInt();	int a=input.nextInt();
// 08111027
import java.util.Scanner;
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    System.out.println("Ispisati prirodne brojeve od k do n"); // naslov

    int i;           // deklarisanje varjabli i pocetna vrijednost kontrolne varijable

    System.out.print("Od broja: ");
    int k = input.nextInt();  // upis broja od kojeg se ispisuje
    System.out.print("Do broja: ");
    int n = input.nextInt();  // upis broja do kojeg se ispisuje
    System.out.print("Djeljivi sa: ");
    int a = input.nextInt();  // upis broja za djeljivost

    i = k;             // pocetna vrijednost kontrolne varijable
    while(i <= n) {         // dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
      if (i % a == 0)       // broj djeljiv sa a?
        System.out.println(i); // da - ispis djeljivog sa a        
      i++;            // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
    }  
  }
}

Ispis na ekranu:

Index