Switch

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Petlje mogu izvršiti kod određen broj puta.

1. JavaScript petlje

 

2. Različite vrste petlji

Ako želiš da izvršavaš neki kod iznova, svaki put sa drugom vrijednosti, koristi petlje.
Često je to slučaj sa nizovima:
Umjesto pisanje:
document.write(cars[0] + "<br>");
document.write(cars[1] + "<br>");
document.write(cars[2] + "<br>");
document.write(cars[3] + "<br>");
document.write(cars[4] + "<br>");
document.write(cars[5] + "<br>");

Možeš pisati:
for (var i=0;i<cars.length;i++)
{
document.write(cars[i] + "<br>");
}

Javascript podržava različite vrste petlji:

  • for – petlja se izvršava tačan broj puta
  • for/in – petlja se izvršava kroz svojstva objekta
  • while – petlja se izvršava dok je određeni uslov ispunjen
  • do/while – takođe petlja se izvršava dok je određeni uslov ispunjen

 

 

3. For petlja

 

4. Izjava 1

For petlja ima sledeći sintaksu:
for (izjava 1; izjava 2; izjava 3)
{
kod koji će se izvršiti
}
Izjava 1 se izvršava prije nego petlja počne da izvršava kod
Izjava 2 definiše uslov petlje, odnosno njenog izvršavanja.
Izjava 3 se izvršava nakon koda, odnosno kad se izvrši petlja.

U javascriptu izjava 1 je proizvoljna.
Možeš uvesti koliko god želiš vrijednosti u izjavi 1:
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da pokreneš petlju koja će izvršiti kod 5 puta. </p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x="";
for (var i=0;i<5;i++)
{
x=x + "Broj je " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
for (var i=0,l=cars.length; i<l; i++)
{
document.write(cars[i] + "<br>");
}
</script>

</body>
</html>
Primjer bez izjave 1.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
var i=2,len=cars.length;
for (; i<len; i++)
{
document.write(cars[i] + "<br>");
}
</script>

</body>
</html>
 

5. Izjava 2

Za primjer iznad:
Izjava 1 postavlja promjenjivu prije nego petlja počne (var i=0).
Izjava 2 definiše uslov da bi se petlja pokrenula (i mora biti manje od 5).
Izjava 3 povećava vrijednost (i++) svaki put kad se kod izvrši.
Često se izjava 2 koristi da se postavi uslov promjenjive iz izjave 1.
Izjava 2 je proizvoljna.
Ako izjava 2 return(vrati) true(tačno), petlja pravi novi krug, ako vrati netačno, petlja prestaje.

Ako ne postaviš uslov u izjavi 2, pošto nije obavezno, moraš koristiti break , inače petlja nikad neće stati i to će „sružiti“ tvoj pretraživač.
 

6. Izjava 3

 

7. For/In petlja

Često izjava 3 povećava promjenjivu iz izjave 1.
Izjava 3 je proizvoljna u Javascriptu.
U izjavi 3 možeš staviti i negativnu promjenu (i--), ili npr. (i=i+15).

Javascript for/in izjava prolazi kroz svojstva objekta:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
var i=0,len=cars.length;
for (; i<len; )
{
document.write(cars[i] + "<br>");
i++;
}
</script>

</body>
</html>
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da prođeš kroz svojstva objekta nazvanog osoba.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x;
var txt="";
var person={fname:"Bobi",lname:"Hobi",godine:25};
for (x in person)
{
txt=txt + person[x];
}
document.getElementById("demo").innerHTML=txt;
}
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu