• Javascript je skirptni programski jezik

  • JavaScipt je iskorišćen u milijardama web sajtova za dodavanje funkcionalnosti, validacuju formi, komunikaciju sa serverom i još mnogo toga.

  • Javascript se lako uči. Uživaćeš u tome.
     

Uvod
<script>
Izlaz
Naredbe
Komentari
Promjenjive
Tipovi pod.
Objekti
Funkcije

Klikni na sijalicu da je upališ/ugasiš

 

KVIZ

 
Operatori
Poređenje
Uslovi
Switch
For
While
Prekid

GALERIJA

 
Greške
Validacije
 
  Ovo je omogućio Javascript...

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.