Objekti

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • „Sve“ u Javascriptu su objekti: string, broj, niz, datum ...

  • U Javascriptu, objekat je podatak, sa svojstvima i metodama.

1. Svojstva i metode

 

2. Da li ste znali?

Svojstva su vrijednosti povezane sa objektom.
Metode su akcije koje mogu biti izvršene nad ili od strane objekta.
Mnogo češće će te vidjeti ime funkcije kao nekiMetod() nego neki_metod(). To je jedan od standarda kojeg se pridržava većina programera
 

3. Objekat u stvarnosti: Auto

 

4. Objekti u JavaScript:

Svojstva:

auto.ime=Fiat

auto.model=500

auto.težina=850kg

auto.boja=bijela

http://www.w3schools.com/js/objectExplained.gif

Metode:

auto.kreni()

auto.vozi()

auto.koči()

U javascriptu, obketi su podaci(promjenjive), sa osobinama i metodama.

Kada deklarišeš Javascript promjenjivu:

var txt = "Hello";

 

Ti ustvari kreiraš Javascript String objekat. String objekat ima ugrađenu osobinu zvanu length(dužina). Za string iznad dužina je 5 (5 znakova). Postoji još ugrađenih metoda:

Svojstva auta podrazumjevaju ime, mode, težina ...
Sva auta imaju ova svojstva, ali vrijednosti tih svojstava su različita od auta do auta.
Metode auta mogu biti kreni(), vozi(), koči() ...
Sva auta imaju ove metode, ali se one izvode u različitom vremenu.

Svojstva:

txt.length=5

"Hello"

Metode:

txt.indexOf()

txt.replace()

txt.search()

U objektno orjentisanim jezicima, svojstva i metode se često zovu članovi objekta.

 

5. Kreiranje JavaScript objekata

 

6. Pristupanje svojstvima objekta

Skoro sve u Javascriptu su objekti. Strings, Dates, Arrays(nizovi), Functions.
Možeš takođe kreirati svoj objekt.
Ovaj primjer kreira objekat zvan „osoba“, i dodaje mu četiri svojstva:

Sintaksa za pristupanje svojstvu objekta je:
imeObjekta.imeSvojstva
Ovaj primjer koristi svojstvo dužine string objekta da nađe njegovu dužinu:
var poruka="Hello World!";
var x=poruka.length;
Vrijednost x, nakon izvršenja koda iznad biće : 12
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var osoba=new Object();
osoba.ime="Bobi";
osoba.prezime="Hobi";
osoba.godine=50;
osoba.bojaOciju="plava";
document.write(osoba.ime + " ima " + osoba.godine + " godina.");
</script>

</body>
</html>

7. Pristupanje metodama objekta

Možeš pozvati metodu sa sledećom sintaksom:
imeObjekta.imeMetode()
Ovaj primjer koristi metodu toUppercase() string objekta:
var poruka="Hello world!";
var x=poruka.toUpperCase();
Vrijednost x, nakon izvršenja koda iznad biće : HELLO WORLD!

 <<Povratak na naslovnu