Operatori

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Operator pridruživanja = se koristi za dodjeljivanje vrijednosti JavaScript varijabli.

  • Aritmetički operator + se koristi za sabiranje, odnosno dodavanje vrijednosti.

1. Primjer:

 

2. JavaScript aritmetički operatori

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da izračunaš x x.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
y=5;
z=2;
x=y+z;
document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

Za y=5, tabela ispod objašnjava aritmetičke operatore

Operator

Opis

Primjer

Vrijednost  x

Vrijednost y

+

Dodavanje

x=y+2

7

5

-

Oduzimanje

x=y-2

3

5

*

Množenje

x=y*2

10

5

/

Dijeljenje

x=y/2

2.5

5

%

Moduli (ostatak pri dijeljenju)

x=y%2

1

5

++

Povećavanje za 1

x=++y

6

6

x=y++

5

6

--

Smanjivanje za 1

x=--y

4

4

x=y--

5

4

 
 

3. JavaScript operatori pridruživanja

 

4. Operator + korišten na stringovima

Za  x=10 i y=5, tabela ispod objašnjava operatore pridruživanja:

Operator + može se koristiti da se spoje dva stringa ili dva teksta.

Operator

Primjer

Kao i

Rezultat

=

x=y

 

x=5

+=

x+=y

x=x+y

x=15

-=

x-=y

x=x-y

x=5

*=

x*=y

x=x*y

x=50

/=

x/=y

x=x/y

x=2

%=

x%=y

x=x%y

x=0

 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da kreiraš i spojiš stringove..</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
txt1="Kako je danas ";
txt2="lep dan.";
txt3=txt1+txt2;
document.getElementById("demo").innerHTML=txt3;
}
</script>

</body>
</html>

Dodavanje razmaka:

txt1="Kako je danas";
txt2="lep dan";
txt3=txt1+" "+txt2;

The result of txt3 will be:

Kako je danas lep dan

 

5. Dodavanje stringova i brojeva

 

Dodavanjem dva broja, dobija se suma, ali dodavanje broja i stringa dobija se string (broj se ponaša kao tekst):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da dodaš brojeve i stringove.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x=5+5;
var y="5"+5;
var z="Zdravo "+5;
var demoP=document.getElementById("demo");
demoP.innerHTML=x + "<br>" + y + "<br>" + z;
}
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu