Poređenje

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Komparacijski i logički operatori se koriste za testiranje da li je true(tačno) ili false(netačno).

     

1. Operatori poređenja

 

2. Kako ih možemo koristiti

Operatori poređenja se koriste u logičkim izjavama kako bi se utvrdilo jednakost ili razlika između varijabli ili vrijednosti.
 

Za x=5, tabela ispod objašnjava operatore poređenja:

Operatori poređenja mogu se koristiti u uslovnim rečenicama za poređenje vrijednosti i poduzeti mjere zavisno o rezultatu:

if (godine<18) x="Previše mlad";

 

Operator

Opis

Poređenje

Returns

==

Je jednak

x==8

false

x==5

true

===

Je tačno jednak(vrijednost i tip)

x==="5"

false

x===5

true

!=

Nije jednak(različit)

x!=8

true

!==

Nije jednak (ni vrijednost ni tip)

x!=="5"

true

x!==5

false

Je veći od

x>8

false

Je manji od

x<8

true

>=

Je veći-jednak od

x>=8

false

<=

Je manji-jednak od

x<=8

true

3. Logički operatori

Logički operatori se koriste da se odredi logika između promjenjivih i vrijednosti.
 

 

Za  x=6 i y=3, tabela ispod objašnjava logičke operatore:

Operator

Opis

Primjer

&&

and (i)

(x < 10 && y > 1) is true

||

or (ili)

(x==5 || y==5) is false

!

not (ne)

!(x==y) is true

 

4. Uslovni operatori

 

 

Javascript takođe posjeduje uslovni operator koji dodjeljuje vrijednost pormjenjivoj na osnovu nekog uslova.
Sintaksa
imeVarijable=(uslov)?vrijednost1:vrijednost
Ako promjenjiva godine ima vrijednost ispod 18, vrijednost promjenjive smijeGlasati biće „Previše mlad“, inače vrijednost varijable smijeGlasati biće „Dovoljno zreo“:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da provjeriš godine.</p>
Godine:<input id="age" value="18" />
<p>Dovoljno zreo da bi glasao?</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var godine,smijeGlasati;
age=document.getElementById("age").value;
smijeGlasati=(age<18)?" Previše mlad ":" Dovoljno zreo ";
document.getElementById("demo").innerHTML= smijeGlasati;
}
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu