Promjenjive

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • JavaScript promjenjive su "kontenjeri" za skladištenje informacija

1. Primjer:

 

2. Kao  algebra

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var x=5;
var y=6;
var z=5+6;
document.write(x + "<br>");
document.write(y + "<br>");
document.write(z + "<br>");
</script>

</body>
</html>
x=5
y=6
z=x+y

U algebri koristimo slova (kao x) da ima vrijednost ( kao 5)
Iz izraza z=x+y iznad, možemo izdračunati vrijednost da bude 11.
U Javascriptu ova slova zovu se promjenjive('variables')
Gledaj na variable kao na kontenjere za skladištenje podataka.
 

3. JavaScript:Tipovi podataka

 

4. Deklarisanje(kreiranje) Javascript promjenjive

Javascript promjenjive mogu imati druge tipove podataka, kao što je tekstualni ( name=“Bobi Hobi“
U Javascriptu tekst kao „Bobi Hobi“ zove se string.
Postoji mnogo tipova podataka, ali za sada, misli na brojeve i stringove.
Kada dodijeliš tekstualnu vrijednost promjenjivoj, stavi navodnike ispred i iza vrijednosti.
Kada dodijeliš numeričku vrijednost promjenjivoj, ne stavljaj navodnike. Ako ih staviš, ta varijabla će se ponašati kao tekstualna

Kreiranje varijable u javascriptu najčešće se kaže deklarisanje(declaring) promjenjive.
Ključna riječ za deklarisanje je var (var prezime;)
Nakon deklarisanja, promjenjiva je prazna(nema vrijednost).
Da bi joj dodijelio vrijednost, koristi znak jednako:
prezime="Hobi";
Možeš dodijeliti vrijednost promjenjivoj odmi pri deklarisanju:
Var prezime=“Hobi“;
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var pi=3.14;
var name="Bobi Hobi";
var odgovor='Da, ja sam!';
document.write(pi + "<br>");
document.write(name + "<br>");
document.write(odgovor + "<br>");
</script>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da napraviš promjenjivu, i prikažeš rezultat.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var imeauta="Volvo";
document.getElementById("demo").innerHTML=imeAuta;
}
</script>

</body>
</html>

Dobra je navika kad se deklarišu sve promjenjive ko će ti trebati, na jednom mjestu, na početku tvog koda.

 

5. Jedna rečenica, više promjenjivih

 

6. Predeklarisanje promjenjivih

Ako predeklarišeš Javascript promjenjivu, ona neće izgubiti svoju vrijednost:

Vrijednost promjenjive imeAuta i dalje će imati vrijednost „Volvo“ nakon izvršenja sledećeg koda:

var imeAuta="Volvo"; 
var imeAuta;

 

Možeš deklarisati više promjenjivih u jednoj rečenici. Samo počni rečenicu sa var razdvoji promjenjive sa zarezom:
var ime="Bobi", age=30, posao="učitelj";
Ili to učini u više linija:
var name="Bobi",
age=30,
job="učitelj";
   

7. Vrijednost = nedefinisana (Value = undefined)

8. JavaScript: Aritmetika

Kao sa algebrom, možete vršiti aritmetiku sa Javascript varijablama, koristeći operatore kao = i +:

U računarskim programima, promjenjive se često deklarišu bez vrijednosti. Vrijednost će se dodati kasnije (npr. Kad korisnik unese određenu vrijednost kao što je njegovo ime.). Ovakve promjenjive smatra se da imaju vrijednost undefined (nedefinisanu):

Promjenjiva imeAuta u sledećem primjeru ima nedefinisanu vrijednost:

var imeauta;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Dato je y=5, izračunaj x=y+2, i pokaži rezultat.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var y=5;
var x=y+2;
var demoP=document.getElementById("demo")
demoP.innerHTML="x=" + x;
}
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu