Uslovi

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Uslovne rečenice se koriste da se izvrše različite radnje u zavisnosti od različitih uslova.

1. Uslovne rečenice

 

2. If izjava

Često kada pišeš kod, želiš da se izvede različite radnje za različite uslove. Možeš koristi uslovne rečenice u svom kodu da uradiš ovo.

U Javascriptu postoje sledeće uslovne rečenice:

  • if statement – koristi ovu izjavu da izvršiš kod samo ako je naveden uslov ispunjen
  • if...else statement – koristi ovu izjavu da izvršiš kod ako je uslov ispunjen i drugi kod ako uslov nije ispunjen
  • if...else if....else statement – koristi ovu izjavu da bi izvršio jedan od više mogućih kodova
  • switch statement - koristi ovu izjavu da bi izvršio jedan od više mogućih kodova
Koristi ovu izjavu da izvršiš kod samo ako je naveden uslov ispunjen.
Sintaksa
if (uslov)
{
kod koji će se izvršiti ako je uslov ispunjen
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni na dugme da dobiješ pozdrav „Dobar dan“ ako je vrijeme manje od 20:00.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x="";
var time=new Date().getHours();
if (time<20)
{
x="Dobar dan";
}
document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>
 

3. If...else izjava

 

4. If...else if...else izjava

Koristi ovu izjavu da izvršiš kod ako je uslov ispunjen i drugi kod ako uslov nije ispunjen
Sintaksa
if (uslov)
{
kod koji će se izvršiti ako je uslov ispunjen
}
else
{
kod koji će se izvršiti ako uslov nije ispunjen
}
Koristi ovu izjavu da bi izvršio jedan od više mogućih kodova
Syntax
if (uslov)
{
kod koji će se izvršiti ako je uslov ispunjen
}
else if (uslov 2)
{
kod koji će se izvršiti ako je uslov2 ispunjen
}
else
{
kod koji će se izvršiti ako nijedan uslov nije ispunjen
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Klikni dugme da dobiješ pozdrav u zavisnosti od vremena.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x="";
var time=new Date().getHours();
if (time<20)
{
x="Dobar dan";
}
else
{
x="Dobro veče";
}
document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p> Klikni dugme da dobiješ pozdrav u zavisnosti od vremena.</p>
<button onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction()
{
var x="";
var time=new Date().getHours();
if (time<10)
{
x="Dobro jutro";
}
else if (time<20)
{
x="Dobar dan";
}
else
{
x="Dobro veče";
}
document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu