Switch

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Javascript se može koristiti za validaciju podataka u HTML formama prije slanja sadržaja forme na server.

Najčešće se provjerava:

  • Da li je korisnik ostavio prazno polje?

  • Da li je korisnik unio validnu e-mail adresu?

  • Da li je korisnik unio validan datum?

  • Da li je korisnik unio tekst u polje gdje su samo brojevi?

 

1. Obavezna polja

Funckija ispod provjerava da li je polje ostavljeno brazno. Ako jeste, upozorenje šalje poruku, funckija će vratiti false, i forma se neće poslati i neće biti prihvaćena:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms["myForm"]["fname"].value;
if (x==null || x=="")
{
alert("Ime mora biti popunjeno");
return false;
}
}
</script>

</head>
<body>
<form name="myForm" action="demo_form.asp.htm" onsubmit="return validateForm()" method="post">
Ime: <input type="text" name="fname">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

 

2. E-mail validacija

 

 

Funkcija ispod provjerava da li sadržaj ima oblik e-maila.
To znači da ono što korisnik unese mora imati @ znak i bar jednu tačku(.). Takođe, @ ne smije biti prvi znak email adrese, i zadnja tačka mora biti nakon znaka @, i bar 2 znaka prije kraja:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms["myForm"]["email"].value;
var atpos=x.indexOf("@");
var dotpos=x.lastIndexOf(".");
if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length)
{
alert("Nije validna e-mail adresa.");
return false;
}
}
</script>

</head>
<body>
<form name="myForm" action="demo_form.asp.htm" onsubmit="return validateForm();" method="post">
Email: <input type="text" name="email">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu