<script> tag

   <<Povratak na naslovnu

 

 

1. <script> tag

Da bi uneo Javascipt u HTML stranicu, koristi <script> tag.
<script> i </script> nam govore gdje Javascript počinje i završava.


<script>
alert("My First JavaScript");
</script>
 

Ne moraš da razumiješ kod koji se nalazi iznad. Gledaj na to tako da će browser izvršiti Javascript kod između ova dva taga.

Stari primjeri mogu imati type="text/javascript" u <script> tagu. Ovo više nije potrebno. Javascript je dafaultni skriptni jezik u svim modernim pretraživačima I u HTML5.
 

2. JavaScript u <body>

 

3. JavaScript funkcije I događaji(Events)

 

 

U sledećem primjeru, Javascript piše u HTML <body> dok se stranica otvara:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
Javascript može pisati direkno u HTML izlaz:
</p>

<script>
document.write("<h1>Ovo je heading</h1>");
document.write("<p>Ovo je paragraf.</p>");
</script>


<p>
Možeš koristiti <strong>document.write</strong> u HTML izlazu.
Ako ga koristiš nakon što je dokument učitan (e.g. u funkciji), cijeli document biće preljepljen.
</p>

</body>
</html>

Javascript naredbe u prehodnom primjeru, izvršene su nakon što je stranica učitana.
Češće, mi želimo da izvržimo kod kada se desi događaj(event), kao što je kada korisnik klikne dugme.
Ako stavimo Javascript kod u funkciju, možemo pozvati tu funkciju kada se desi događaj.

4. JavaScript u <head> ili <body>

Možeš ubaciti neograničen broj skripti u jedan HTML document.
Skripte mogu biti u <body> ili u <head> dijelu HTML, i/ili u oba.
U praksi se funkcije stavljaju u <head> dijelu, ili na kraju stranice. Zbog toga jer su onda sve zajedno i ne mješaju se sa sadržajem stranice

 

5. JavaScript funkcija u <head>

 

6. JavaScript funkcija u <body>.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById("demo").innerHTML="Moja prva Javascript funkcija";
}
</script>

</body>
</html>
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById("demo").innerHTML="Moja prva Javascript funkcija";
}
</script>

</body>
</html>

 

Funkcija se poziva kad je dugme kliknuto.

Funkcija se poziva kad je dugme kliknuto.

 <<Povratak na naslovnu

7. Odvojen JavaScript

 

Skripte mogu biti postavljene u drugom file-u.

Taj odvojen file uglavnom sadrži kod koji je korišten u više različitih web stranica.
Odvojeni Javascript file-ovi imaju .js ekstenziju.
 

Da bi koristio odvojenu skriptu, usmjeri .js file u “src” atribut <script> taga:
myScript.js file u folderu sadrži sledeći tekst:
 

function myFunction()
{
document.getElementById("demo").innerHTML="Moj prvi

odvojen JavaScript";
}

 

Taj file se sad uvrštava u HTML document preko “src”.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Moja web prezentacija</h1>
<p id="demo">Paragraph.</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Klikni me</button>
<p><strong>Napomena:</strong> myFunction se nalazi u odvojenom file-u zvanom "myScript.js".</p>
<script type="text/javascript" src="myScript.js"></script>
</body>
</html>
Odvojene skripte ne mogu sadržavati <script> tagove.

 <<Povratak na naslovnu