WindowsXP abc - Quiz - 2. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik određuje da li će linija poslova /TASKBAR/ stalno biti prisutna ili ne:
da
zavisno od računara
ne