O priručniku | Autori
 
 
 
 
ANIMACIJE
VJEŽBE - INTERAKTIVNO
OPIS
I
Uvod u WINDOWS

1.1.

  Uvod u WINDOWS   Osnovni podaci o WINDOWS operativnom sistemu

1.2.

  Istorijat razvoja računarskih sistema   Istorijat razvoja računarskih sistema
1.3.
  Osnovne odlike WINDOWS-a   Osnovne odlike WINDOWS-a

     
1.10.
Uključenje i isključenje računara

1.11.

  Uključenje računara i startanje WINDOWS-a    

1.12.

  Uključenje računara   Uključenje računara - početak rada

1.13.

  DESKTOP DESKTOP   Izgled radne površine DESKTOP
1.14.
  Ikone na DESKTOP-u Na /DESKTOP/-u se nalaze i ikone.
1.15.
  Miš /MOUSE/ Miš /MOUSE/ Aktivnosti koje se izvode mišem - izbor, klik, premještanje /DRAG AND DROP/
1.16.
  Premještanje objekta mišem Premještanje objekta mišem /DRAG AND DROP/
1.17.
  Izlazak iz WINDOWS-a      

1.18.

  Isključenje računara 1.18.1. Isključenje računara Isključenje računara
1.19.
  RESTART Ponovno startanje računara /RESTART/ Ponovno startanje računara /RESTART/
1.20.
Premještanje objekta mišem Premještanje objekta mišem /DRAG AND DROP/

1.21.

  QUIZ - TEST za poglavlje    

1.22.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

1.23.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

1.24.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

1.25.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja

     
2.
Startanje - otvaranje aplikacije
2.1.
  Startanje-otvaranje aplikacije    
2.2.
Start aplikacije   Startanje aplikacije opcijama PROGRAMS menija i podmenija
2.3.
CALCULATOR 2.3.1. CALCULATOR Otvaranje aplikacije CALCULATOR (za računanje)
2.4.
WORDPAD 2.4.1. WORDPAD Otvaranje aplikacije WORDPAD (aplikacija za rad sa teksta).
2.5.
  PAINT 2.5.1. PAINT Otvaranje aplikacije PAINT (aplikacija za crtanje)
2.6.
NOTEPAD   Otvaranje aplikacije NOTEPAD (iz START menija).
  Linija statusa /STATUS BAR/    
2.7.
  Prikaz aplikacija koje se izvode u pozadini   Prikaza aplikacija koje se izvode u pozadini - Linija statusa /STATUS BAR/
2.8.
TASK MANAGER Zatvaranje aplikacije iz dijalog prozora TASK MANAGER Zatvaranje aplikacije iz dijalog prozora TASK MANAGER

     
Aktivne i neaktivne aplikacije
2.9.
Aktivna i neaktivne aplikacije   Opis aktivne i neaktivne aplikacije
2.10.
CALCULATOR, WORDPAD i PAINT 1   Izbor aktivne aplikacije klikom na prozor neaktivne aplikacije
2.11.
CALCULATOR, WORDPAD i PAINT 2   Izbor aktivne aplikacije klikom na dugme aplikacije u liniji poslova
  2.11.1. CALCULATOR, WORDPAD i PAINT 1 & 2 Vježbe - Interaktivno: Izbor aktivne aplikacije klikom na prozor neaktivne aplikacije ili na dugme aplikacije u liniji poslova

2.12.

  Promjena aktivnog prozora tipkama Alt + Tab Promjena aktivnog prozora tipkama Alt + Tab

2.13.

  TASK BAR linija poslova    

2.14.

  LOCK/UNLOCK TASK BAR - dozvola promjene veličine linije poslova Dozvola promjene položaja i veličine linije poslova LOCK/UNLOCK TASK BAR
2.15.
Omogucenje promjene linije poslova   Omogucenje promjene položaja i velicine linije poslova
2.16.
Premještanje linije poslova   Premještanje linije poslova prema želji korisnika
2.17.
Premjena velicine linije poslova   Premjena velicine linije poslova prema želji korisnika
         

2.18.

  QUIZ - TEST za poglavlje    

2.19.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

2.20.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

2.21.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

2.22.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
     
II
ELEMENTI WINDOWS-a (prozor, ikona, dijalog prozor i meni)
II.1.
Organizacija WINDOWS-a Elementi WINDOWS-a   Opis osnovnih elemenata WINDOWS okruženja
     
3.
Prozor      
     
3.1.
O prozoru /WINDOW/ O prozoru   Prozor, jedan od elementa WINDOWS-a
3.2.
Dijelovi prozora Dijelovi prozora   Opis dijelova prozora
     
3.3.
Dugmad za promjenu veličine prozora /SIZING BUTTONS/ SIZING BUTTONS 3.3.1. RESIZE Ova dugmad omogućuju promjenu veličine prozora /SIZING BUTTONS/
  Minimizacija prozora      
3.4.
  MINIMIZE 1   Smanjenje prozora klikom na dugme MINIMIZE
3.5.
  MINIMIZE 2   Smanjenje prozora klikom na dugme aplikacije u listi poslova
  Maksimizacija prozora      
3.6.
  MAXIMIZE   Povećanje prozora klikom na dugme MAXIMIZE do veličine ekrana.
  Zatvaranje prozora      
3.7.
  CLOSE dugme 1   Zatvaranje CALCULATOR-a klikom na CLOSE dugme.
3.8.
  CLOSE dugme 2   Zatvaranje prozora klikom na CLOSE dugme.
     
  Promjena veličine prozora      
3.9.
  RESIZE   Promjene veličine prozora (okvir i ugao prozora)
3.10.
  RESIZE 1   Promjena horizontalne veličine prozora (manji)
3.11.
  RESIZE 2   Promjena horizontalne veličine prozora (veći)
3.12.
  RESIZE 3   Promjena vertikalne veličine prozora (manji)
3.13.
  RESIZE 4   Promjena vertikalne veličine prozora (veći)
3.14.
  RESIZE 5   Promjena horizontalne i vertikalne veličine prozora (manji)
3.15.
  RESIZE 6   Promjena horizontalne i vertikalne veličine prozora (veći)

3.16.

  QUIZ - TEST za poglavlje    

3.17.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

3.18.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

3.19.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

3.20.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
     
4.
Ikona /ICON/ - Ima 5 vrsta ikona (ikona aplikacije, ikona dokumenta, ikona foldera, ikona uređaja i SHORTCUT ikona tj. ikona prečice
  Ikona      
4.1.
 Ikona /ICON/   Tipovi ikona
     
   Ikona uređaja
4.11.
  Ikona uređaja /DEVICE ICON/ 1   Odlike ikone uređaja /DEVICE ICON/.
4.12.
  Ikona uređaja /MY COMPUTER/ 1   Otvaranje prozora dvostrukim klikom na ikonu MY COMPUTER.
4.13.
Ikona uređaja /MY COMPUTER/ 2   Otvaranje prozora klikom sekundarne tipke miša na ikonu MY COMPUTER.
4.14.
Ikona uređaja /RECYCLE BIN/   Otvaranje prozora RECYCLE BIN klikom tipke miša na ikonu.

     
  Ikona aplikacije
4.21.
  Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ 1   Odlike ikone aplikacije /APPLICATION ICON/.
4.22.
  Dvostruki klik na ikonu aplikacije   Otvaranje aplikacije dvostrukim klikom (INTERNET EXPLORER).

     
   Ikona dokumenta
4.23.
  Ikona dokumenta   Odlike ikone aplikacije /APPLICATION ICON/.
4.24.
  Dvostruki klik na ikonu dokumenta 1   Otvaranje aplikacije dvostrukim klikom na ikonu dokumenta (NOTEPAD).
4.25.
  Dvostruki klik na ikonu dokumenta 2   Otvaranje aplikacije dvostrukim klikom na ikonu dokumenta (EXCEL).
       
   Ikona foldera
4.31.
  Ikona foldera /FOLDER ICON/   Odlike ikone foldera /FOLDER ICON/.
4.32.
  Ikona foldera /MY DOCUMENTS/   Otvaranje prozora MY DOCUMENTS klikom tipke miša na ikonu.

     
     Ikona prečice
4.41.
     Odlike ikona prečice   Odlike ikone prečice /SHORTCUT ICON/.
4.42.
     Kreiranje ikona prečice   Kreiranje ikone prečice /SHORTCUT ICON/.
4.43.
     Ikona prečice /SHORTCUT ICON/ 2   Otvaranje prozora WORD klikom tipke miša na ikonu prečice WORD.
4.44.
     Ikona prečice /SHORTCUT ICON/ 3   Otvaranje prozora WORD klikom tipke miša na ikonu prečice WORD.
4.45.
     Kreiranje i otvaranje ikona prečice   Kreiranje i otvaranje ikone prečice /SHORTCUT ICON/.

4.46.

  QUIZ - TEST za poglavlje    

4.47.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

4.48.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

4.49.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

4.50.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
     
5.
Meni /MENU/      
Meni /MENU/      
5.1.
  Meni /MENU/   Tipovi menija
     
  START meni
5.11.
  O START meniju   Odlike START menija

5.12.

  START meni ...   Podpodmeniji START menija (PROGRAMS meni, ACCESSORIES meni)
5.21.
  Padajući meni
5.22.
  Padajući meni /DROP DOWN MENU/   Odlike padajućeg menija /DROP DOWN MENU/
5.23.
  Linija menija /MENU BAR/ 1   Otvaranje menija prelaskom na drugi naslov menija (NOTEPAD).
5.24.
  Linija menija /MENU BAR/ 2   Otvaranje menija prelaskom na drugi naslov menija (PAINT).
5.25.
  Linija menija /MENU BAR/ 3   Otvaranje i zatvaranje menija klikom na naslov-zaglavalje menija (NOTEPAD).
5.26.
  Linija menija /MENU BAR/ 4   Otvaranje i zatvaranje menija klikom na naslov-zaglavalje menija ( PAINT).

  5.27.1. Padajući meni /DROP DOWN MENU/ Otvaranje i zatvaranje menija klikom izvan menija.

  5.28.1. Padajući meni /DROP DOWN MENU/ Otvaranje i zatvaranje menija klikom.

     
  CONTROL meni
5.41.
   CONTROL meni   Odlike CONTROL menija.
5.42.
   CONTROL meni CALCULATOR-a   Otvaranje i zatvaranje CONTROL menija.
5.43.
  Minimiziranje prozora - MINIMIZE opcija 5.43.1. Minimiziranje prozora - MINIMIZE opcija  Minimiziranje prozora MINIMIZE opcijom.
5.44.
  Pomjeranje prozora - MOVE opcija 1   Pomjeranje prozora tipkama tastature.
5.45.
  Pomjeranje prozora - MOVE opcija 2   Pomjeranje prozora tipkama tastature.
5.46.
  Promjena veličine prozora - SIZE opcija   Promjena veličine prozora tipkama tastature.
5.47.
  CLOSE opcija 1 5.47.1. CLOSE opcija 1 Zatvaranje prozora NOTEPAD izborom CLOSE opcije iz CONTROL menija.
5.48.
  CLOSE opcija 2   Zatvaranje prozora CALCULATOR izborom CLOSE opcije iz CONTROL menija
5.49.
  Vraćanje prozora na prethodnu veličinu - RESTORE   Klik na dugme aplikacije i vraćanje prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/.
5.50.
  MINIMIZE - RESTORE 5.50.1. MINIMIZE - RESTORE Minimiziranje prozora a zatim klikom na dugme aplikacije vraćanje prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/.

     
  Meni prečice /SHORTCUT MENU/
5.61.
  SHORTCUT meni   Odlike menija prečice /SHORTCUT MENU/
5.62.
  SHORTCUT meni   SHORTCUT meni se otvara klikom sekundarne tipke miša na objekat.
5.63.
SHORTCUT meni - dugme aplikacije   SHORTCUT meni - CLOSE opcija - zatvaranje prozora.
5.64.
SHORTCUT meni - naslovna linija - Zatvaranje prozora   SHORTCUT meni - CLOSE opcija - zatvaranje prozora iz naslovne linije.
     
  Znaci ispred imena opcije
5.81.
  Ikona ispred imena opcije   Ikona ispred imene aplikacije ili grupe aplikacija
5.82.
  VIEW CALCULATOR   Tačka ispred imena opcije (samo jedna od opcija iz grupe opcija može biti aktivna)
5.83.
  VIEW EXPLORER   Tačka ispred imena opcije (samo jedna od opcija iz grupe opcija može biti aktivna)
5.84.
Znak ispred imena opcije   Potvrda ispred imena opcije (više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija)
5.85.
Znak ispred imena opcije   Potvrda ispred imena opcije (više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija)
     
  Znaci iza imena opcije
5.91.
  Strelica   Strelica se koristi za otvaranje podmenija
5.92.
  SHORTCUT KEY   Kombinacija tipki /SHORTCUT KEY/ sa tastature u WINDOWS-u je moguće izvođenje opcija.
5.93.
  ... (3 tačke)   ... (3 tačke) Aktiviranjem opcije iza čijeg imena su 3 tačke otvara se dijalog prozor

5.94.

  QUIZ - TEST za poglavlje    

5.95.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

5.96.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

5.97.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

5.98.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
     
6.
Dijalog prozor /DIALOG BOX/ - Kad računaru trebaju dopunske informacije pojavljuje se dijalog prozor
6.1.
  O dijalog prozoru O dijalog prozoru /DIALOG BOX/   Prozor, jedan od elementa WINDOWS-a
6.2.
  Dijelovi dijalog prozora      
6.3.
Dijelovi dijalog prozora /DIALOG BOX/   Opis dijelova dijalog prozora /DIALOG BOX/
6.4.
  Stranica /TAB/   Stranica /TAB/ podjela dijalog prozora.
6.5.
  List /LIST/   Lista sadrži opcije.
6.5.
  Padajuća lista /DROP DOWN LIST/   Padajuća lista sadrži fiksne opcije, koje se ne mogu mijenjati bez instalacije
6.6.
   Dugme opcija /OPTION BUTTON/   /OPTION BUTTON/ dozvoljava izbor samo jednog iz grupe vrijednosti
6.7.
  Prekidač /CHECK BOX/   /CHECK BOX/ u jednom trenutku može biti aktivan: ni jedan, jedan, više njih ili svi
6.8.
  Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 1   Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ vrijednosti se upisuju sa tastature ili klikom na dugme pokraj polja.
6.9.
Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 2   Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ vrijednosti se upisuju sa tastature ili klikom na dugme pokraj polja.
6.10.
Komandno dugme /COMMAND BUTTON/   Komandno dugme /COMMAND BUTTON/ kraj rada sa dijalog prozorom (potvrada ili odustajanje).
6.11.
  QUIZ - TEST za poglavlje    

6.12.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

6.13.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

6.14.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

6.15.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
     
7.
CONTROL PANEL
7.1.
 O CONTROL PANEL CONTROL PANEL   O CONTROL PANEL-u
7.2.
 Dijelovi CONTROL PANEL  CONTROL PANEL   Opis dijelova CONTROL PANEL-a
 START      
7.3.
  START   Postupak otvaranja prozora CONTROL PANEL
 DISPLAY      
7.4.
  DISPLAY   Parametari izgleda ekrana elemenata WINDOWS-a
7.5.
  DISPLAY - THEME   Načini prikaza /DESKTOP THEME/
7.6.
  DISPLAY - DESKTOP BACKGROUND   Parametari radne površine /DESKTOP BACKGROUND/
7.7.
   DISPLAY - SCREEN SAVER   Parametari čuvara ekrana /SCREEN SAVER/
7.8.
DISPLAY - SCREEN SAVER - MARQUEE   Parametri za ispis teksta na ekranu /SCREEN SAVER-MARQUEE/
7.9.
DISPLAY - APPEARANCE   Parametari izgleda ekrana /APPEARANCE/
DISPLAY - SETTINGS   Parametari rezolucije ekrana /SETTINGS RESOLUTION/
     
7.10.
 DATE & TIME DATE & TIME   Parametri datuma i vrijemena
     
7.11.
MOUSE MOUSE 1   Parametri miša /MOUSE/
7.12.
MOUSE 2   Izgled pointera /MOUSE POINTER/
7.13.
POINTER OPTIONS   Parametri pointera miša /POINTER OPTIONS/
     
7.14.
  FOLDER OPTIONS DISPLAY - FOLDER OPTIONS   Prikaz CONTROL PANEL-a /FOLDER OPTIONS/
     
7.15.
  KEYBOARD TASTATURA   Parametri tastature
kodna karta      
7.16.
  PRINTER PRINTER   Instalacija drajvera za printer
       
7.17.
  REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS Regije i jezici /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/   Regionalna (vrijeme, datum, vremenske zone) i jezička podešavanja.
7.18.
  Jezičke specifičnosti - ćirilica   Dodavanje jezičkih specifičnosti ćirilice.
7.19.
  Jezičke specifičnosti - italijanski   Dodavanje jezičkih specifičnosti italijanski.
7.20.
  Jezičke specifičnosti i tastatura   Tastature engleskog ćirilice, italijanski.
       
7.21.
POWER OPTIONS - STANDBY POWER OPTIONS   Konfigurisanje podešavanja za štednju energije.
       
7.22.
USER ACCOUNTS USER ACCOUNTS   Konfigurisanje podešavanja za štednju energije.
       
7.31.
ADD OR REMOVE PROGRAMS ADD OR REMOVE PROGRAMS   Otvaranje ADD OR REMOVE PROGRAMS dijalog prozora.
7.32.
REMOVE PROGRAMS REMOVE PROGRAMS mTORRENT   Brisanje programa REMOVE PROGRAMS mTORRENT.
7.33.
REMOVE PROGRAMS REMOVE PROGRAMS BITTORRENT   Brisanje programa REMOVE PROGRAMS BITTORRENT.
7.34.
  SYSTEM CONTROL PANEL - SYSTEM   Paramteri sistema prikazani iz CONTROL PANEL-a CONTROL PANEL - SYSTEM.
7.35.
  Prikaz parametara sistema iz MY COMPUTER   Prikaz parametara sistema iz PROPERTIES opcije menija prečice MY COMPUTER
7.36.
  QUIZ - TEST za poglavlje    

7.37.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

7.38.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

7.39.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

7.40.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
       
8.
WINDOWS EXPLORER - omogućuje rad sa folderima i fajlovima (CREATE-kreiranje, RENAME-promjena imena, CUT-premještanje, COPY-premještanje)
8.1.
  O WINDOWS EXPLORER WINDOWS EXPLORER   O WINDOWS EXPLORER-u
8.2.
  START START 1   Postupak otvaranja prozora WINDOWS EXPLORER
8.3.
  START 2   Otvaranje prozora WINDOWS EXPLORER (RIGHT CLICK - sekundarna tipka miša
     
8.4.
  Uređenje izgeda Podjela prostora Podjela prostora stablo foldera i lista foldera.
8.5.
  Prokaz parametara folder liste Prokaz parametara folder liste.
     
8.10.
  VIEW VIEW meni 1   Načini prikaza foldera (VIEW meni)
8.11.
  VIEW dugme 2   Načini prikaza foldera
8.12.
    VIEW meni 3   Načini prikaza fajlova (VIEW meni)
8.13.
  VIEW 4   Načini prikaza fajlova VIEWS dugme i folderi.
   
8.21.
    SORT SORT 1 8.21.1. SORT Načini sortiranog prikaza foldera dugmad parametara. (dugmad)
8.22.
    SORT 2   Načini sortiranog prikaza foldera (VIEW meni)
8.23.
    SORT 3   Načini sortiranog prikaza foldera (VIEW meni)
.
   
8.24.
    CREATE  CREATE NEW FOLDER   Kreiranje novog foldera FILE meni
8.25.
  CREATE NEW FOLDER   Kreiranje novog foldera (sekundarna tipka miša)
8.26.
    CREATE 3 FOLDERS   Kreiranje foldera i 3 podfoldera
   
8.30.
    RENAME RENAME FOLDER 1   Promjena imena foldera (FILE meni)
8.31.
  RENAME FOLDER 2   Promjena imena foldera (SHORTCUT meni)
8.32.
  RENAME FOLDER 3   Promjena imena foldera (Dvostruki klik na imefoldera ili fajla)
 
8.35.
   SELECT Oznacavanje fajlova i foldera /SELECT/   Oznacavanje /SELECT/ se može izvesti na nekoliko nacina.
 
8.41.
   CUT - MOVE CUT 1 (EDIT meni)   Premještanje foldera opcijam EDIT menija
8.42.
  CUT 2 (DRAG AND DROP)   Premještanje foldera metodom /DRAG AND DROP/ primarne tipke miša
8.43.
  CUT 3 (RIGHT DRAG AND DROP)   Premještanje foldera metodom /RIGHT DRAG AND DROP/ sekundarne tipke miša
8.44.
  CUT 4 (DRAG AND DROP)   Premještanje fajla metodom /DRAG AND DROP/ mišem
8.45.
  CUT 5 (RIGHT DRAG AND DROP)   Premještanje fajla metodom /RIGHT DRAG AND DROP/ sekundarne tipke miša
   
8.51.
   COPY COPY (EDIT meni) 1 8.51. COPY (EDIT meni) Kopiranje fajla na istom folderu opcijama EDIT menija
8.52.
   COPY (EDIT meni) 2   Kopiranje foldera metodom (EDIT meni)
8.53.
  COPY (EDIT meni) 3   Kopiranje foldera metodom (EDIT meni)
8.54.
  COPY (Ctrl + DRAG AND DROP)   Kopiranje foldera metodom (Ctrl + DRAG AND DROP)
8.55.
  COPY (RIGHT + DRAG AND DROP)   Kopiranje foldera metodom (RIGHT + DRAG AND DROP - sekundarnom tipkom miša)
8.56.
  COPY (SHORTCUT meni) 1   Kopiranje foldera sekundarnom tipkom miša (SHORTCUT men)
8.57.
  COPY (SHORTCUT meni) 2   Kopiranje fajla na drugi folder sekundarnom tipkom miša (SHORTCUT men)
8.58.
  COPY (SHORTCUT meni) 3   Kopiranje foldera na drugi folder sekundarnom tipkom miša (SHORTCUT men)
       
8.71.
    DELETE  DELETE FOLDER 1   Brisanje foldera (FILE meni)
8.72.
  DELETE FOLDER 2   Brisanje foldera (Meni prečice)
8.73.
    DELETE FILE   Brisanje fajla (FILE meni)
8.74.
  QUIZ - TEST za poglavlje    

8.75.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

8.76.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

8.77.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

8.78.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
         
9.
WORDPAD - aplikacija koja omogućuje pisanje - obradu teksta
9.1.
   WORDPAD O WORDPAD aplikaciji   O aplikacije WORDPAD.
9.2.
   START Start WORDPAD-a   Otvaranje aplikacije WORDPAD.
9.3.
   PAGE SETUP Parametri stranice /PAGE SETUP/   Otvaranje dijalog prozora za postavljanje parametara stranice /PAGE SETUP/
9.4.
  Veličina papira /PAPER SIZE/   Izbor veličine papira
9.5.
Orijentacija papira /PAPER ORIENTATION/   Izbor orijentacija papira /PAPER ORIENTATION/ portret ili pejzaž
9.6.
  Margina /MARGINS/   Izbor veličine margine /MARGINS/
       
9.10.
   FONT FONT - izbor fonta   Izbor fonta /FONT/
9.11.
  FONT SIZE - izbor veličine fonta   Izbor veličine fonta /FONTSIZE /
9.12.
  FONT STYLE - izbor stila fonta   Izbor stila fonta /FONT STYLE /
9.13.
  FONT COLOR - izbor veličine fonta   Izbor boje fonta /FONT COLOR /
       
9.14.
   ALIGNMENT ALIGNMENT - poravnanje teksta   Poravnanje teksta /ALIGNMENT/.
9.15.
   BULLETS BULLETS - buliti   Znak na početku reda buliti /BULLETS/.
     
9.16.
   FIND & REPLACE FIND - traži   Traženje grupe znakova u tekstu./FIND /.
9.17.
  REPLACE - zamjeni   Zamjena grupe znakova u tekstu /REPLACE/.
       
9.20.
   COPY Kopiranje /COPY/ 1   Kopiranje objekta opcijam EDIT menija /EDIT COPY/
9.21.
  Kopiranje /COPY/ 2   Kopiranje objekta dugmadima iz linije alata.
9.22.
  Kopiranje /COPY/ 3   Kopiranje objekta mišem i tipkom CTRL /CTRL + DRAG & DROP/.
9.23.
Kopiranje /COPY/ 4   Kopiranje objekta opcijama SHORTCUT menija /COPY, PASTE/
       
9.24.
    MOVE Premještanje /MOVE/ 1   Premještanje objekta opcijam EDIT menija /EDIT CUT/
9.25.
  Premještanje /MOVE/ 2   Premještanje objekta dugmadima iz linije alata.
9.26.
  Premještanje /MOVE/ 3   Premještanje objekta mišem /DRAG & DROP/
9.27.
  Premještanje /MOVE/ 4   Premještanje objekta opcijama SHORTCUT menija /COPY, PASTE/
     
9.31.
  SAVE AS   Snimiti fajl pod novim imenom
9.32.
  SAVE AS 9.32.1.SAVE AS Snimiti fajl pod novim imenom u novi folder
9.33.
  OPEN 9.33.1.OPEN Otvaranje dokumenta u WORDPAD prozoru.
     
9.34.
    PRINT PREVIEW Pregled stranice /PRINT PREVIEW/   Pregled stranice /PRINT PREVIEW/

     
9.35.
    UNDO Odustajanje od aktivnosti /UNDO/   Odustajanje od posljednje izvedene aktivnosti /UNDO/

     
9.36.
    SCROLL BAR Pomjerenje kroz dokument /SCROLL BAR/   Pomjerenje kroz dokument /SCROLL BAR/

     
10.
PAINT - aplikacija koja omogućuje crtanje
10.1.
  PAINT O PAINT aplikaciji   O aplikacije PAINT.
10.2.
  START Start PAINT-a   Start-otvaranje aplikacije PAINT
     
10.3.
  PAGE SETUP Parametri stranice /PAGE SETUP/   Otvaranje dijalog prozora za postavljanje parametara stranice /PAGE SETUP/ XP stil
10.4.
  Parametri stranice /PAGE SETUP/   Otvaranje dijalog prozora za postavljanje parametara stranice /PAGE SETUP/
10.5.
  Veličine papira /PAPER SIZE/   Izbor veličine papira
10.6.
  Orijentacija papira /ORIENTATION/   Orijentacija papira /ORIENTATION/
10.7.
  Centriranje papira /CENTERING/   /CENTERING/ Centriranje crteža pri ispisu.
10.8.
  Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 1 MARGINS   Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ v
       
10.10.
  DRAW - crtanje Linija /LINE/ 1   Crtanje linije u PAINT-u
10.11.
  Linija /LINE/ 2   Crtanje linije u PAINT-u
10.12.
  Pravougaonik /RECTANGLE/ 1   Crtanje pravougaonika /RECTANGLE/ u PAINT-u primjer 1
10.13.
  Pravougaonik /RECTANGLE/ 2   Crtanje pravougaonika /RECTANGLE/ u PAINT-u primjer 2
10.14.
  Elipsa /ELLIPSE/ 1   Crtanje elipse /ELLIPSE/ u PAINT-u primjer 1
10.15.
  Elipsa /ELLIPSE/ 2   Crtanje elipse /ELLIPSE/ u PAINT-u primjer 2
10.16.
  Zaobljeni pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/   Crtanje zaobljenog pravougaonika /ROUNDED RECTANGLE/ u PAINT-u
10.17.
  Poligon /POLYGON/ 1   Crtanje poligona /POLYGON/ primjer 1
10.18.
  Poligon /POLYGON/ 2   Crtanje poligona /POLYGON/ primjer 2
10.19.
  Poligon /POLYGON/ 3   Crtanje poligona /POLYGON/ primjer 3
10.20.
  Olovka /PENCIL/   Crtanje olovkom - /PENCIL/
10.21.
  Kriva /CURVE/   Pretaranje linije u krivu sa dvije tačke zakrivljenosti /CURVE/ u PAINT-u
       
10.31.
    TEXT Tekst /TEXT/ 1   Ispis teksta u PAINT-u
10.32.
  Tekst /TEXT/ 2   Crtanje linije u PAINT-u
       
10.33.
    Alati Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 1   Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ u osnovna boja.
10.34.
  Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 2   Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/
10.35.
  Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 3   Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ (boja pozadine)
10.36.
  Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 4   Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ sa više promjene boja. 
10.37.
  Povećalo /ZOOM, MAGNIFIER/   Povećalo /ZOOM, MAGNIFIER/ u PAINT-u, rad sa detaljom
10.38.
  Uzorak boje /PICK COLOR/   Pipeta - uzimanje uzorka boje /PICK COLOR/
10.39.
  Sprej /AIRBRUSH/   Crtanje korištenjem spreja /AIRBRUSH/
10.40.
  Četka /BRUSH/   Crtanje četkom /BRUSH/
       
10.41.
    SELECT Označavanje /SELECT/ 1   Označavanje objekta /SELECT/
10.42.
  Označavanje /SELECT/ 2   Označavanje objekta /SELECT/
10.43.
  Označavanje /SELECT/ 3   Označavanje objekta /SELECT/
       
10.44.
    COPY Kopiranje /COPY/ 1   Kopiranje opcijam EDIT menija /EDIT COPY/
10.45.
  Kopiranje /COPY/ 2   Kopiranje opcijama SHORTCUT menija /SHORTCUT COPY, SHORTCUT PASTE/
10.46.
  Kopiranje /COPY/ 3   Kopiranje mišem i tipkom CTRL /CTRL + DRAG & DROP/
       
10.47.
    MOVE Premještanje /MOVE/ 1   Premještanje opcijam EDIT menija /EDIT CUT/ u PAINT-u
10.48.
  Premještanje /MOVE/ 2   Premještanje opcijama SHORTCUT menija /SHORTCUT COPY, SHORTCUT PASTE/ u PAINT-u
10.49.
  Premještanje /MOVE/ 3   Premještanje mišem /DRAG & DROP/ u PAINT-u
     
11.
Kopiranje sadržaja iz aplikacije u aplikaciju
11.1.
Iz i u CALCULATOR iz aplikacije   Kopiranje sadržaja iz aplikacije u CALCULATOR račun je odvojen.
11.2.
Kopiranje izraza u CALCULATOR   Kopiranje sadržaja u i iz CALCULATOR-a u aplikaciju automatsko izračunavanje.
11.3.
Iz PAINT-a u WORDPAD   Kopiranje crteža iz PAINT-a u WORDPAD
     
III
Dodaci - APPENDIX
         
Startanje aplikacije II dio
Startanje NOTEPAD - RUN opcije   Startanje NOTEPAD iz RUN opcije START menija
Startanje aplikacija II dio   Startanje aplikacija II dio
         
Otvaranje dokumenta
Otvaranje dokumenta FILE meni   Otvaranje dokumenta iz FILE menija, OPEN dijalog prozor.
Otvaranje dokumenta MY RECENT DOCUMENTS meni   Otvaranje dokumenta iz MY RECENT DOCUMENTS menija.
Otvaranje dokumenta DOCUMENTS meni   Otvaranje dokumenta iz DOCUMENTS menija.
Otvaranje dokumenta WINDOWS EXPLORER   Otvaranje dokumenta iz WINDOWS EXPLORER-a.
Otvaranje dokumenta WINDOWS EXPLORER izbor aplikacije   Otvaranje dokumenta iz WINDOWS EXPLORER-a. Izbor aplikacije sa kojom se otvara
Otvaranje dokumenta iz SEARCH liste   Otvaranje dokumenta iz SEARCH liste.
         
SEARCH & HELP
Traži /SEARCH/      
Traži /SEARCH/ 1   Traži /SEARCH/ dijalog prozor.
Traži /SEARCH/ 2   Otvoranje iz WINDOWS EXPLORER-a 
     
Pomoć /HELP/ HELP start   Otvaranje dijalog prozora HELP (Pomoć pri radu).
  HELP2   Pomoć pri radu dijalog prozor.
         
Štampanje dokumenta - PRINT
  Štampanje dokumenta - PRINT      
  Štampanje dokumenta - PRINT   Štampanje dokumenta opcijom PRINT iz FILE menija
  Regulisanje štampanjaPRINT MANAGER   Prozor PRINT MANAGER-a
       
Disk
  Svojstva diska - DISK PROPERTIES Svojstva diska - DISK PROPERTIES   Svojstva diska - DISK PROPERTIES
  Uređenje memorije - DEFRAG Uređenje memorije - DEFRAG   Uređenje memorije - DEFRAG sistemkim program DEFRAG
       
DISK CLEANUP DISK CLEANUP    
BACKUP BACKUP    
       
STANDBY Mod štednje energije STANDBY   STANDBY Prelazak u mod štednje energije.
       
Kompresija i dekompresija
  Kompresija /COMPRESSION/   Kompresija /COMPRESSION/.
  Dekompresija /DECOMPRESSION/   Dekompresija /DECOMPRESSION/ raspakivanje.
  Kompresija i dekompresija   Kompresija /COMPRESSION/ i dekompresija
       
STICK
  STICK - prijava   STICK - prijava
  Kopranje sa HDD na STICK   Kopranje fajla sa HDD na STICK.
  STICK - odjava   STICK - odjava
       
Korpa za otpatke /RECYCLE BIN/
  Korpa za otpatke - RECYCLE BIN Korpa za otpatke - RECYCLE BIN   Obrisani fajlovi i folderi se smještaju u korpu za otpatke - RECYCLE BIN
  Otvaranje prozora RECYCLE BIN - RECYCLE BIN OPEN WINDOW   Otvaranje prozora RECYCLE BIN - RECYCLE BIN OPEN WINDOW
  Premještanje ikone RECYCLE BIN prevlacenjem DRAG AND DROP icon RECYCLE BIN   Premještanje ikone RECYCLE BIN prevlacenjem DRAG AND DROP icon RECYCLE BIN
  Brisanje fajlova iz foldera i smještanje u RECYCLE BIN/   Brisanje fajlova iz foldera i smještanje u RECYCLE BIN/
  Brisanje fajlova i foldera iz korpe za otpatke EMPTY RECYCLE BIN   Brisanje fajlova i foldera iz korpe za otpatke EMPTY RECYCLE BIN
       
Kombinacija tipki /SHORTCUT KEY/
  Kombinacija tipki /SHORTCUT KEY/   Aktivnosti u WINDOWS-u se mogu izvoditi i tipkama tastature.
       
12.81.
  QUIZ - TEST za poglavlje    

12.82.

  QUIZ za poglavlje   QUIZ za ovo poglavlje

12.83.

   TEST sa slikama   TEST sa animacijama/slikama za ovo poglavlje

12.84.

   TEST   TEST sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

12.85.

   QUIZ / TEST za sva poglavlja   QUIZ / TEST za sva poglavlja
IV
QUIZ, TEST
         
Provjera znanja: QUIZ, TEST
Provjera znanja: QUIZ, TEST   Da provjerite znanje, koristite QUIZ i TEST