Aktivna i neaktivne aplikacije

Prozor aktivne aplikacije je:
  • prvi do korisnika;
  • naslovna linija je druge boje u odnosu na prozore neaktivnih aplikacija,
  • dugme aktivne aplikacije u liniji poslova je druge boje.
  • onaj koji prihvata aktivnosti miš-tastature.

Promjena neaktivnog u aktivni prozor se može izvršiti klikom lijeve tipke miša na:

  • vidljivi dio neaktivnog prozora
  • ili klikom na dugme aplikacije neaktivnog prozora u liniji poslova /TASKBAR/.

Prijedlog je da se klikne na naslovnu liniju neaktivnog prozora ili dio prozora gdje nije upravljački element (dugme,...) koje može proizvesti akciju.


Slika 1. Aktivne i neaktivne aplikacije

Index