WINDOWS
BACKUP

Iako je WINDOWSXP veoma stabilan, ne možemo ga zaštititi od npr. prestanka rada hardvera, udara groma, promjene napona, virusa i slično.Veoma je praktično redovno kreirati rezervne kopije važnih fajlova i smještati ih na neki drugi disk. Pokrenemo BACKUP program, pratimo uputstvo čarobnjaka.
Ako je potrebno da dođemo do fajlova za koje smo napravili rezervnu kopiju upotrebimo funkciju Restore. Fajlovi koji se čuvaju kao rezervna kopija imaju specijalan format, pa ih ne možemo direktno upotrebiti. Funkcija Restore ih vraća na njihovo originalno mjesto u originalnom formatu. Pokrenemo Backup program i odaberemo RESTORE WIZARD.

Kreiranje kopije sadržaja hard diska /BACKUP/, postupak:

  1. Desni klik na drajv C:.
  2. Otvara se SHORTCUT meni.
  3. Izabrati opciju PROPERTIES.
  4. Otvara se PROPERTIES dijalog prozor.
  5. Izabrati TOOLS TAB.
  6. Izabrati BACKUP NOWopciju.
  7. Izabrati RESTORE WIZARD.
  8. Kraj.
   

Index