Dekompresija /DECOMPRESSION/

Dekompresija /DECOMPRESSION/ predstavlja raspakivanje fajlova. Može se izvsti klikom desne tipke miša /RIGHT CLICK/ na kompresovan fajl.Meni prečice /SHORTCUT MENU/ sadrži nekoliko opcija za raspkaivanje:

  • Opcija EXTRAC ALL znači dekompresovanje fajla
  • Opcija EXTRACT HERE znači da se fajl raspakuje u trenutno aktivan folder..
Postupak dekompresije DECOMPRESSION:
  1. Klik desnom tipkom miša.
  2. Otvara se brzi meni /SHORTCUT MENU/.
  3. Izabrati opciju EXTRACT HERE.
  4. Program će izvršiti dekompresiju u aktivnom folderu.
  5. OK dugme.
  6. Kraj.

Index