Kompresija i dekompresija /DECOMPRESSION/

Kompresija i dekompresija /DECOMPRESSION/.

Postupak kompresije i dekompresije /DECOMPRESSION/:
  1. OK dugme.
  2. Kraj.

Index