Svojstva diska - DISK PROPERTIES

Svojstva /PROPERTIES/.

Postupak uređenja diska DEFRAGMENT:
  1. WINDOWS EXPLORER aplikacija.
  2. Izbor medija (C: D: ... G:).
  3. Sekundarna tipka miša RIGHT MOUSE CLICK.
  4. Meni prečice SHORTCUT MENU.
  5. PROPERTIES opcija.
  6. PROPERTIES dijalog prozor .
  7. OK dugme.
  8. Kraj.

Index