Otvaranje dokumenta /OPEN/
FILE meni, OPEN dijalog prozor

Otvaranje dokumenta /OPEN/ iz aplikacije. Sve aplikacije imaju u FILE meniju OPEN opciju i otvara se dijalog prozor a u njemu se traži folder i na kraju fajl.
 
Postupak otvaranja dokumenta /OPEN/:
  1. FILE meni.
  2. OPEN opcija.
  3. OPEN IN dijalog prozor.
  4. Izabrati folder.
  5. Izabrati fajl.
  6. Dvostruki klik.
  7. Kraj.

Index