Otvaranje dokumenta /OPEN/
DOCUMENTS meni

WINDOWS vodi evidenciju o 15 zadnje korištenih dokumenata i popis ovih dokumenata sačinjava DOCUMENTS meni.
 
Postupak otvaranja dokumenta /OPEN/:
  1. START meni.
  2. DOCUMNETS meni.
  3. Izabrati fajl.
  4. Kraj.

Index