Otvaranje dokumenta /OPEN/
WINDWOS EXPLORER

WINDOWS EXPLORER osim rada sa folderima i fajlovima omoguĉuje korisniku da otvara dokument. Provo se pronadje folder pa izaber fajl i dvostruki klik na ime (ikonu) dokumenta.
 
Postupak otvaranja dokumenta /OPEN/:
  1. WINDOWS EXPLORER (ako nije otvoren, otovoriti ...).
  2. Izabrati folder.
  3. Izabrati fajl.
  4. Kraj.

Index