WINDOWS
Prelazak u mod štednje energije /STANDBY & HIBERNACIJA/


STANDBY Stanje u kojem računar troši manje energije dok je neaktivan (engl. idle ), ali ostaje raspoloživ za trenutnu upotrebu. Dok je računar u stanju standby, informacije u RAM memoriji računara nisu spremljene na hard disk. Ako dođe do prekida u napajanju, te informacije će biti izgubljene.

HIBERNACIJA
Stanje u kojem se računar isključuje nakon što spremi sve što je u RAM memoriji na hard disk. Kada se računar povrati iz hibernacije, svi programi i dokumenti koji su bili otvoreni biće restaurirani na desktopu. Kada izaberemo opciju START -> TURN OFF COMPUTER -> STANDBY imamo mogućnost da uvedemo računar u hibernaciju tako što kliknemo na dugme Standby istovremeno držeći pritisnut taster SHIFT.
 
Postupak prelaska u mod štednje energije /STANDBY/:
  1. START dugme
  2. TURN OFF opcija.
  3. STANDBY dugme.
  4. Računar je privremno iskuljučen, do pritiska POWER dugeta na kučištu računara.
  5. Izbor USER-a.
  6. Kraj.

    N a p o m e n a: Izabrati potreban parametar.

Index