WINDOWS
Ikone na DESKTOP-u

Na DESKTOP-u se nalaze i ikone. Pri instalaciji na DESKTOP se instaliraju slijedeće ikone:

Ikona

Naziv

Opis aktivnosti

MY COMPUTER

Aktiviranjem ikone MY COMPUTER otvara se prozor MY COMPUTER za prikaz svih disk jedinica na računar

MY DOCUMENTS

Aktiviranjem ikone MY DOCUMENTS otvara se prozor MY DOCUMENTS za prikaz sadržaja u foldera MY DOCUMENTS.

RECYCLE BIN

Aktiviranjem ikone RECYCLE BIN otvara se prozor RECYCLE BIN za prikaz obrisanih fajlova i foldera.

INTERNET EXPLORER

Aktiviranjem ikone INTERNET EXPLORER otvara se prozor INTERNET EXPLORER čitača Web sadržaja /BROWSER/ aplikacije za prikaz sadržaja na Web-u.

Ikone programa i dokumenata

Na DESKTOP-u se mogu nalaziti i ikone programa i dokumenata

Index