Pomoć /HELP/

Pomoć /HELP/ Microsoft Help and Support Center je sveobuhvatni izvor praktičnih savjeta, tutorijala i demonstracija koje pomažu pri snalaženju u Windows XP-u. Možemo koristiti opcije SEARCH, INDEX ili TABLE OF CONTENTS da bismo pristupili svim Windows Help resursima uključujući i one na Internetu.
 
Postupak otvaranja dijalog prozor traži /SEARCH/:
  1. START dugme.
  2. START meni.
  3. HELP opcija.
  4. Otvara se HELP dijalog prozor.
  5. Izabrati opciju.
  6. Kraj.

Index