Pomoć /HELP/
Dijalog prozor

Osim Pomoć /HELP/ resursa na raspolaganju su i sljedeće mogućnosti:
  • Dopustiti prijatelju da nam pomogne preko Interneta koristeći REMOTE ASSISTANCE.
  • Ažurirati računar preko opcije WINDOWS UPDATE.
  • Istražiti koji je hardver i softver kompatibilan sa našim računarom.
  • Dobiti pomoć online preko MICROSOFT ONLINE ASSISTED SUPPORT.
  • Poništiti promjene pomoću SYSTEM RESTORE.
  • Koristiti alate kao što je SYSTEM INFORMATION za upravljanje i održavanje operativnog sistema.
  • Biti u toku sa najnovijim dešavanjima i informacijama preko MICROSOFT PRODUCT SUPPORT SERVICES.


Slika 1. Prozor Pomoć HELP

Index