WINDOWS

Operativni sistem je skup programa koji omogućuje komunikaciju između pojedinih dijelova računara kao i računara i korisnika. Podsjetimo se računar mora imati operativni sistem (to je sistemski softver) i nalazi se na hard disku. Inače, softver se dijeli na:
 - sistemski
 - aplikativni
 - korisnički.

Sistemski softver osim operativnog sistema čine programi kao što su: linkeri, kompajleri, drajveri itd. Primjeri operativnih sistema su: DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX, MacOS.

Aplikativni softver čine programski paketi - aplikacije napravljene za posebne namjene, kao što su: obrada teksta, stono izdavaštvo /DESKTOP PUBLISHING/, elektronske tabele , rad sa bazama podataka, grafički programi ,CAD programi itd. Tako je namjena aplikacije WORD obrada teksta, EXCEL služi  za rad sa elektronskim tabelama, ACCESS za rad sa bazama podataka, POWER POINT za izradu slajd šou prezetacija, INDESIGN za stono izdavaštvo (pripremu za štampu).

Korisnički softver pišemo mi, sami korisnici.

PC računari su u početku najčešće koristili operativni sistem DOS, kasnije WINDOWS. Pojavom novih zahtjeva za primjenom računara u obradi teksta, grafici, audio tehnici, internetu, računarskim  mrežama itd. dolazi do potrebe za novim operativnim sistemima.

Firma MICROSOFT je napravila operativni sistem WINDOWS. Operativni sistem WINDOWS XP, je operativni sistem, koji u sebi sadrži i alate neophodne za rad sa mrežom.

 

 


WINDOWS
je grafički operativni interfejs /GUI/. Aktivnosti se biraju iz skupa ponuđenih aktivnosti (obično klikom miša). Kod drugih operativnih sistema naredbe se kucaju na tastaturi.

Ovo elektronsko uputsvo sadrži osnove operativnog sistema WINDOWS XP. Namijenjen je početnicima a ostalim kao podsjetnik. Opisani su pojedini dijelova WINDOWS-a kao i njihova najčešća primjena. Uz opise je prikazana i animacija kao i redoslijed izvođenja. Redoslijed izlaganja je prilagođen lakšem usvajanja odlika WINDOWS okurženja.

Detaljno su opisana 4 elementa WINDOWS-a: prozor, ikona, meni i dijalog prozor. Prikazan je izbor iz CONTROL PANEL-a i WINDOWS EXPLORER-a, kao i WORDPAD-a i PAINT-a.

Index