PAINT
Parametri stranice /PAGE SETUP/

Parametari stranice se postavljaju u dijalog prozoru /PAGE STUP/.
 

Postupak za izbor parametara stranice /PAGE STUP/:

  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. FILE meni.
  3. PAGE SETUP opcija.
  4. PAGE SETUP dijalog prozor.
  5. Kraj.

    N a p o m e n a: Izabrati potreban parametar.

PAINT    Index