Traži /SEARCH/

Traži /SEARCH COMPANION/ je najdirektniji način za pronalaženje fajla. Koristimo ga ako tražimo uobičajene tipove fajlova, ako znamo ime ili dio imena traženog fajla ili foldera, ili ako znamo kada smo posljednji put vršili izmjene na fajlu. Ako znamo samo dio imena možemo koristiti WILDCARD karakter * da lociramo fajlove koji sadrže taj dio imena.
 
Postupak otvaranja dijalog prozor traži /SEARCH/:
 1. START dugme.
 2. START meni.
 3. SEARCH opcija.
 4. Otvara se SEARCH dijalog prozor.
 5. Klik na ALL FILES AND FOLDERS.
 6. Otkucati ime fajla ili foldera koji se traži , ili otkucati riječ ili frazu koja je u fajlu.
 7. Ako ne znamo ni te informacije ili želimo dalje da suzimo pretragu, izaberemo jednu od preostalih opcija:
  • U LOOK IN kliknemo na drajv, folder ili mrežu koju želimo da pretražimo.
  • Kliknemo na WHEN WAS IT MODIFIED? da potražimo fajlove koji su bili kreirani ili modifikovani na ili između određenih datuma.
  • Kliknemo na WHAT SIZE IS IT? da potražimo fajlove određene dužine.
  • Kliknemo na MORE ADVANCED OPTIONS da naznačimo dodatne kriterije pretrage.
 8. Kraj.

Index