Traži /SEARCH/
Otvoranje iz WINDOWS EXPLORER-a

Dijalog prozor traži /SEARCH/ se može otvoriti iz WINDOWS EXPLORER-a klikom desne tipke miša.
 
Postupak otvaranja dijalog prozor traži /SEARCH/ iz WINDOWS EXPLORER-a:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga.
  2. Postaviti pokazivač miša na folder u stablu foldera.
  3. Izabrati folder.
  4. Klik sekunadrnom tipkom miša na folder.
  5. Otvara se brzi meni /SHORTCUT/.
  6. SEARCH opcija.
  7. Otvara se SEARCH dujalog prozor.
  8. Kraj.

Index