STARTANJE APLIKACIJE
NOTEPAD

Pri instalaciji WINDOWS operativnog sistema instaliraju se i pomоćni programi /ACCESSORIES/, jedan od njih je i aplikacija za rad sa tekstom /NOTEPAD/. Radi bržeg rada u START meniju se može nalaziti i opcija za startanje aplikacije. Na ovaj način je pojednostavljeno startanje aplikacije. Izborom ove opcije starta se aplikacija NOTEPAD i kreira dugme aplikacije NOTEPAD u liniji poslova /TASKBAR/.

Postupak startanja aplikacije NOTEPAD:
  1. START dugme .
  2. Otvara se START meni.
  3. NOTEPAD opcija.
  4. Otvara se NOTEPAD prozor.
  5. Kreira se dugme aplikacije NOTEPAD u liniji poslova /TASKBAR/.
  6. Kraj.

Startanje aplikacija     Index